Viza pentru Tajikistan

Viza Tajikistan - informatii obtinere viza Tajikistan

Este necesară viza

Cetăţenii români, care doresc să călătorească în Republica Tadjikistan, au nevoie de viză de intrare în acest stat.
În cazul paşapoartelor simple şi simple temporare, viza pentru Tadjikistan se poate obţine atât la misiunile diplomatice ale acestui stat, cât şi la frontieră / pe aeroporturi.
Începând cu 1 ianuarie 2017, Ministerul Afacerilor Externe din Republica Tadjikistan, prin Departamentul Consular, a introdus un sistem electronic prin intermediul căruia cetăţenii străini pot aplica pentru viza de intrare în această ţară, accesibil pe portalul www.visa.gov.tj. Obiectivul noului sistem este de a simplifica procedura de obţinere a vizei tadjice. Astfel, cetăţenii străini trebuie să aplice pentru obţinerea vizei la misiunile diplomatice şi consulatele tadjice sau pentru prelungirea vizei la Departamentul Consular din MAE, prin intermediul acestui portal. Totodată, persoanele care doresc obţinerea vizei la intrarea în Republica Tadjikistan trebuie să aplice pe www.visa.gov.tj. Ca dovadă a acceptării dosarelor, sistemul transmite persoanelor care au aplicat un e-mail de confirmare, ce trebuie prezentat la oficiile consulare din aeroporturi.
Noul portal electronic nu înlocuieşte sistemul e-Visa tadjik, www.evisa.tj, prin intermediul căruia vor fi procesate în continuare cererile de vize cu o singură intrare pentru o perioadă de 90 de zile, cu drept de şedere de 45 de zile de la data intrării în ţară. Vizele eliberate prin intermediul acestui sistem nu pot fi prelungite, cu excepţia situaţiilor de forţă majoră.
Datele de contact ale misiunii diplomatice a Republicii Tadjikistan la Londra, Regatul Unit al Marii Britanii şi Irlandei de Nord sunt: 3 Shortlands, Hammersmith, Londra, telefon +44 (0) 203 609 8788, e-mail: info@tajembassy.org.uk, www.tajembassy.org.uk .
Pentru a vizita Regiunea Autonomă Gorno-Badakhshan, indiferent dacă persoana este straină sau rezidentă în Tadjikistan, este nevoie de un permis special, obţinut cu cel puţin 2 săptămâni înainte de vizitarea regiunii, după caz, de la Ministerul Afacerilor de Externe sau de la Ministerul de Interne. Acest permis se poate elibera şi de către misiunile diplomatice ale Tadjikistanului.
Pentru situaţii de criză în Tadjikistan, se pot contacta:
Ambasada Germaniei - Adresă: Duşanbe, 734064, str. Somoni 59/1, telefon: +992-37-221-21-89, +992-37-221-21-98, fax: +(992-37) 224 03 90, site internet: www.duschanbe.diplo.de;
Delegaţia Uniunii Europene - Adresă: Duşanbe, 734013, str. Adhamov 74, telefon +992 37 221 74 07, 289 118, fax +992 37 221 43 21.
Ambasada Germaniei din Tadjikistan a fost desemnată să coordoneze acţiunile statelor membre UE în situaţii de criză în Tadjikistan şi, prin urmare, este recomandat ca cetăţenii români aflaţi în zonă, să se înregistreze în lista întocmită de misiunea diplomatică germană din Duşanbe, pentru a fi contactaţi în situaţii de urgenţă.

Munca in Tadjikistan
În concordanţă cu legea tadjică, cetăţenii străini sau apatrizii pot munci în Republica Tajikistan în temeiul vizei şi a permisului de muncă acordat de către autoritatea desemnată.
Viza de muncă se acordă cetăţenilor străini care au obţinut drept de muncă în Tajikistan şi membrilor familiilor acestora. Pentru obţinerea acesteia este necesară prezentarea unei invitaţii din partea unei companii tadjice, însoţită de contractul de muncă.
Documente/informaţii ce trebuie prezentate în vederea obţinerii permisului de lucru:
informaţii cu privire la lucrător, cu indicarea numelui complet, data naşterii, cetăţenia, numărul paşaportului, data şi agenţia de emitere a paşaportului (documente de identificare), ţara de reşedinţă permanentă, ţara de plecare, educaţie, specialitatea şi calificările;
documente care să confirme calificările: traduceri legalizate ale documentelor de studii, în conformitate cu procedura stabilită de statul tadjic, cu excepţia cazurilor stipulate de contractele internaţionale ratificate şi de Republica Tajikistan;
informaţii cu privire la activitatea profesională prin prezentarea unei adeverinţe de la fostul loc de muncă ori alte documente recunoscute de statul tadjic;
cazier judiciar;
certificat medical prin care să se ateste capacitatea muncitorului de a lucra în condiţiile cerute de contractul de muncă;
asigurare medicală.
Cetăţenii străinii care deţin o viză valabilă trebuie să se înregistreze la Ministerul tadjik de Externe în termen de 72 de ore de la sosirea în Tajikistan. Nerespectarea acestui termen se pedepseşte cu amenzi consistente şi / sau interdicţia de a intra în ţară. Înregistrarea necesită prezentarea paşaportului în original şi copie, un document care să ateste adresa de reşedinţă şi plata unei taxe de înregistrare.

Ambasada Romaniei in Tajikistan . Misiuni diplomatice in Tajikistan

Reprezentat de Ambasada României – Republica Kazahstan

Adresa: Str. Saraişâk (ул. Сарайшык) nr. 28, Astana

Nr. Tel.: +7 717 2286201

E-mail: astana@mae.ro

Website: http://astana.mae.ro