Viza pentru Hong Kong

Viza Hong Kong - informatii obtinere viza Hong Kong

Nu este necesară viza pentru o perioada de 90 zile

Cetăţenii români pot intra pe teritoriul Regiunii Autonome Speciale Hong Kong fără vize de scurtă şedere, pentru călătorii în scop de turism, vizită, afaceri, activităţi sportive, pentru o perioadă de până la 90 de zile.
Autorităţile din Regiunea Autonomă Specială (R.A.S.) Hong Kong nu eliberează vize la frontieră.
Persoanele care intenţionează să stea o perioadă mai mare de 90 de zile, să desfăşoare activităţi lucrative sau să studieze în Regiunea Autonomă Specială Hong Kong, trebuie să obţină o viză de şedere corespunzătoare scopului călătoriei.

Cererile pentru vize se pot face la Ambasada Republicii Populare Chineze din Bucureşti/ Consulatul General chinez din Constanţa, sau, dacă vă aflaţi în străinătate, la cea mai apropiată misiune diplomatică sau consulară a Republicii Populare Chineze.
Există şi posibilitatea depunerii cererii pentru viză, chiar și prin intermediul unui reprezentant din R.A.S. Hong Kong, direct la Departamentul Imigraţie al R.A.S. Hong Kong. Durata procesării cererilor variază între 6 şi 12 săptămâni. În cazul deţinerii unei astfel de vize, procedura prelungirii dreptului de şedere trebuie demarată cu minimum 4 săptămâni înainte de data expirării vizei.
Pentru verificarea condiţiilor particulare de intrare, cetăţenii români se pot adresa misiunilor diplomatice sau consulare chineze sau direct la Departamentul Imigraţie din R.A.S. Hong Kong. Durata procesării cererilor variază între 6 și 12 săptămâni. În cazul deținerii unei astfel de vize, procedura prelungirii dreptului de ședere trebuie demarată cu minimum 4 săptămâni înainte de data expirării vizei.
Pentru verificarea condițiilor particulare de intrare, cetățenii români se pot adresa misiunilor diplomatice sau consulare chineze sau direct la Departamentul Imigrație din R.A.S. Hong Kong (Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, R.A.S. Hong Kong, tel: 00-852-2824 6111; E-mail: enquiry@immd.gov.hk, www.immd.gov.hk). Depăşirea termenului de şedere sau încălcarea scopului declarat al călătoriei au drept consecinţă punerea sub acuzare a persoanei în cauză şi, de la caz la caz, executarea unei pedepse privative de libertate, urmată de expulzare şi aplicarea interdicţiei de a mai intra în R.A.S. Hong Kong.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români, care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat, să se adreseze misiunii diplomatice a României şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă.
Atentie! Cetăţenii români aflaţi pe teritoriul Republicii Populare Chineze, posesori ai unei vize cu o singură intrare şi care intenţionează să viziteze R.A.S. Hong Kong: intrarea în R.A.S. Hong Kong echivalează cu ieşirea de pe teritoriul R.P.Chineze. Ca atare, nu vor mai putea reintra în China decât dacă deţin o nouă viză. Odată intrată persoana în R.A.S. Hong Kong, această viză poate fi obţinută pe loc de la orice birou al agenţiei de turism China Travel situat, de regulă, pe lângă staţiile KCR (metroul de suprafaţă care uneşte R.A.S. Hong Kong de Shengzen).

Viza de muncă

Viza de muncă se obţine doar pe baza unei oferte de muncă concrete din partea unei societăţi angajatoare din Hong Kong.
Categorii de solicitanţi de viză de muncă (Employment Visa):
studenți sau absolvenți (ai unui liceu sau facultăţi acreditate din Hong Kong), cetăţeni străini, pot solicita viză de muncă în Hong Kong sub categoria IANG (Immigration Arrangements for non-local graduates / Servicii de viză pentru absolvenți străini).
profesioniști (persoane care au studiat în alte ţări şi care posedă aptitudini speciale, experienţă sau cunoştinţe de valoare care nu sunt disponibile pe piaţa de lucru locală din Hong Kong) pot solicita viză categoria GEP (General employment policy/Condiții generale de angajare).
dependenţi – viitorii angajaţi pot solicita viză pentru soţ/soţie sau copii sub 18 ani pe baza documentelor care certifică dependenţa familiala, dar şi în baza dovezii asigurării unui trai decent pentru membrii familiei aflaţi în întreţinere în Hong Kong.
Documente necesare:
-certificat de cazier judiciar;
-dovada studiilor;
-dovada experienţei în domeniu;
-dovada firmei angajatoare că postul este vacant;
-contractul de muncă (o confirmare a ofertei de lucru în conformitate cu experienţa /studii şi specializare);
-confirmare de la angajator conform căruia postul vacant nu a putut fi ocupat de candidaţi pe plan local, oferta remuneraţiei inclusiv asigurări medicale, indemnizaţie cazare si orice alte beneficii aferente remuneraţiei;
-dovadă de rezidenţă curentă în străinătate;
-sponsorul/ angajatorul în Hong Kong trebuie să completeze formularul IF 990B (engleză sau chineză, semnate, în original). Formularul poate fi descărcat online de la www.immd.gov.hk;
-candidatul trebuie să completeze formularul ID 990A (engleză sau chineză, semnate, în original). Formularul poate fi descărcat online de la www.immd.gov.hk;
-în cazul în care există și solicitare de viză pentru persoane dependente de candidatul principal (ex: soţie/soţ, copii minori) – persoana dependentă va trebui să completeze şi să semneze partea B a formularului ID 990A;
Pentru copii dependenţi sub vârsta de 16 ani formularul trebuie semnat de părinte sau de reprezentantul legal.
Depunerea cererii pentru viza de muncă se poate face la Ambasada R. P. Chineze din România sau prin poşta direct la Departamentul Imigrare Hong Kong (RECEIPT & DISPATCH SUB-UNIT, Hong Kong Immigration Department, 2/F, Immigration Tower, 7 Gloucester Road, Wan Chai, Hong Kong). Persoanele cu reşedinţa în altă ţară decât cea de domiciliu pot depune cererea şi la Ambasada R. P. Chineze din ţara de domiciliu sau la cea mai apropriată misiune diplomatică a R. P. Chineze.
Procesul durează circa 2 săptămâni pentru studenţi şi absolvenţi sau 4 săptămâni pentru profesionişti în condiţiile în care au fost depuse toate documentele necesare.
După obţinerea vizei de lucru, autorităţile din Hong Kong eliberează titularului o carte de identitate temporară, valabilă pe durata valabilităţii vizei de lucru (Hong Kong Identity Card).
Viza de lucru se poate prelungi pe baza documentelor corespunzătoare conform cerinţelor autorităţilor din Hong Kong. O cerere de prelungire trebuie depusă cu 4 săptămâni înaintea expirării valabilităţii vizei actuale.
După o perioadă continuă de muncă în Hong Kong de 7 ani, autorităţile oferă, la cererea titularului, dreptul de rezidență permanentă în Hong Kong. Cu aceasta ocazie, se eliberează cartea de identitate permanentă (Hong Kong Permanent Identity Card). Începând din acest moment, titularul nu mai are nevoie de viză sau permis de şedere, devenind cetăţean cu drept de reşedinţă permanentă în Hong Kong.

Ambasada Romaniei in Hong Kong . Misiuni diplomatice in Hong Kong

Consulat General – R.A.S. Hong Kong şi R.A.S. Macao

Adresa: Office No. 3A, 21/F, 148 Electric Road, North Point

Nr. Tel.: +852 2 5233813;

E-mail: hkm@romcongen.com.hk

Website: http://hongkong.mae.ro