Viza pentru China

Viza China - informatii obtinere viza China

Este necesară viza

Pentru cetăţenii români care călătoresc în China este necesară obţinerea vizei de intrare.
Autorităţile chineze nu eliberează vize la frontieră.
Vizele se pot obţine numai de la ambasadele Chinei din străinătate. În România, vizele pot fi obţinute de la Ambasada Republicii Populare Chineze din Bucureşti sau de la Consulatul General al Republicii Populare Chineze din Constanţa. Pentru informaţii suplimentare despre regimul vizelor şi despre condiţiile de intrare în China, recomandăm consultarea informaţiilor prezentate de autorităţile chineze:
• Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Populare Chineze
• Ambasada Republicii Populare Chineze din Bucureşti
Posesorii unei vize de scurtă şedere pot solicita prelungirea acesteia cu minim 7 zile înaintea datei de expirare. Cererea se va depune la biroul de imigrări local şi trebuie susţinută de documente care să justifice extinderea valabilităţii.
Străinii care depăşesc termenul legal de şedere pot primi o amendă maximă de 10.000 RMB (cca. 1.200 euro) sau pot fi încarceraţi pe o perioadă de maximum 15 zile.
O dată ajunşi în China, este necesar să vă înregistraţi prezenţa la Poliţia locală în termen de 24 de ore de la sosire. Dacă sunteţi cazaţi la hotel, procedura de înregistrare la poliţie nu este necesară, deoarece aceasta va fi îndeplinită de unitatea hotelieră, care eliberează o dovadă cu adresa şi ştampila hotelului (Registration form of temporary residence).

Călătoria în Hong Kong și Macao
Pentru provinciile administrative speciale Hong Kong și Macao nu este necesară viza pentru o perioadă de maxim 90 de zile. Persoanele care doresc ulterior să călătorească în partea continentală a Chinei, trebuie să fie în posesia unei vize adecvate.
Începând cu 1 ianuarie 2013, cetăţenii români aflaţi în tranzit sunt scutiţi de obligativitatea deţinerii unei vize pentru 72 de ore, în următoarele condiţii: sunt posesori ai unui document de călătorie valabil; prezintă bilet de avion confirmat pentru continuarea deplasării, în termen de maxim 72 de ore; întrunesc condiţiile de intrare cerute de statul către care se îndreaptă, inclusiv în ceea ce priveşte deţinerea unei vize, dacă este cazul.
Tranzitul se realizează obligatoriu prin următoarele puncte de trecere a frontierei:
• Aeroportul Internaţional din Beijing
• Aeroportul Internaţional din Shuangliu din Chengdu
• Aeroportul Internaţional Baiyun din Guangzhou
• Aeroportul Internaţional Jiangbei din Chongqing
• Aeroportul Internațional Zhoushuizhi din Dalian
• Aeroporturile Internaţionale Pudong şi Hongqiao din Shanghai
• Aeroportul Internațional Taoxian din Shenyang.
Important!
• Scutirea de viză se aplică doar celor care călătoresc cu avionul şi exclusiv prin cele 5 puncte de frontieră indicate.
• Pe perioada tranzitului, cetăţenii români nu pot părăsi zona administrativă a capitalei Beijing, respectiv a orașelor menționate și a provinciei Guangdong (în cazul tranzitului prin Guangzhou).
• Intrarea şi ieşirea de pe teritoriul chinez se vor face prin acelaşi punct de frontieră.
• Scutirea de viză se aplică celor care tranzitează China către un alt stat (diferit de România). Cetăţenii români care călătoresc strict pe traseul România – China – România, vor avea nevoie de viză de intrare eliberată de Ambasada R. P. Chineze la Bucureşti.
Mai multe informaţii se pot obţine de pe site-ul www.mps.gov.cn, de la reprezentanţii companiilor aeriene sau de la birourile poliţiei de frontieră, aflate în aeroporturi, special înfiinţate pentru orientarea turiştilor aflaţi în tranzit.
Neîndeplinirea acestor condiţii este considerată ca fiind şedere ilegală pe teritoriul Chinei şi este sancţionată în conformitate cu legislaţia chineză în vigoare. Totodată, autorităţile locale îşi rezervă dreptul de a refuza o solicitare de viză ulterioară din partea celor care nu au respectat condiţiile de şedere. În eventualitatea în care, din cauze obiective, este necesar ca o persoană să staţioneze pe teritoriul Chinei o perioadă mai mare de 72 de ore sau să călătorească într-o altă localitate este obligatorie obţinerea unei vize în acord cu noul scop.
Călătoria în Tibet
Atenţie! Nu sunt permise călătoriile pe cont propriu indiferent de tipul paşaportului deţinut (simplu, de serviciu sau diplomatic).
O călătorie în Tibet trebuie pregătită din timp şi cu mai multă atenţie decât o excursie obişnuită, date fiind condiţiile de călătorie, clima şi relieful aparte.
Cetăţenii români care doresc să călătorească în Tibet trebuie să deţină un permis special de călătorie eliberat de Biroul de Turism din Tibet. Permisul se eliberează la cererea agenţiei de turism care organizează excursia în Tibet, de regulă, cu aproximativ 2 săptămâni înainte de călătorie. Costul obţinerii acestui permis este de circa 200 RMB, are o singură intrare, este valabil pe toată perioada vizei, dar nu mai mult de trei luni, şi poate include mai multe destinaţii permise. Acesta este uşor de procurat dacă rezervaţi un tur organizat, care nu trebuie neapărat să fie o excursie de grup, ci poate fi şi un tur individual personalizat, care include închirierea unei maşini de teren cu şofer şi ghid. Timpul necesar agenţiei pentru procurarea permisului variază de la o săptămâna la o lună, în funcţie de turul ales. Pentru ca agenţia de turism să poată solicita permisul de călătorie în numele dvs. trebuie să le furnizaţi copii ale paşaportului valabil şi ale vizei de intrare în China şi câteva date personale (naţionalitate, vârstă, sex, ocupaţie).
Cei care călătoresc cu avionul trebuie să obţină în prealabil permisul de călătorie. În cazul în care călătoriţi în grup, se va elibera un permis de grup care trebuie prezentat înainte de îmbarcare. Pentru vizitarea anumitor zone din interiorul Regiunii Autonome Tibet, Biroul local de Securitate Publică din Lhasa eliberează un alt Permis de călătorie pentru cetăţenii străini (bianfangzheng). Astfel, pentru vizitarea zonelor Gyantse, Sakya, Valea Yarlung, Everest şi vestul Tibetului este necesar a se obţine şi acest Permis. Vizitarea oraşului Lhasa, capitala provinciei şi a împrejurimilor acesteia, precum şi a zonelor Shigatse şi Tsetang, circulaţia pe Autostrada Prieteniei Lhasa – Kathmandu, nu necesită obţinerea unui asemenea Permis.
Recomandări speciale:
• verificarea recomandărilor de călătorie ale Biroului de Turism din Tibet, www.xzta.gov.cn;
• efectuarea unui control medical amănunţit înainte de plecarea în călătorie;
• pregătirea unei truse medicale complete, inclusiv cu butelii de oxigen;
• pregătirea temeinică a bagajelor (haine groase, ochelari de soare, protecţie solară, alimente hipercalorice şi o cantitate suficientă de apă);
• pentru siguranţă, efectuarea călătoriei însoţit de un ghid sau de un reprezentant al unei agenţii specializate.

Munca in Republica Populară Chineză
Înainte de plecarea în străinătate
Misiunile diplomatice şi consulare ale României din Republica Populară Chineză (RPC) recomandă celor interesaţi să lucreze în acest stat să se intereseze asupra condiţiilor legale de angajare, să aibă referinţe solide despre angajator şi să pregătească din timp documentaţia pentru obţinerea vizei de muncă şi a rezidenţei (supralegalizarea şi traducerea în limba chineză a actelor de studii, a atestatelor profesionale şi a certificatului de cazier juridiciar – pentru angajat, supralegalizarea şi traducerea în limba chineză a actelor de stare civilă – pentru menbrii de familie însoţitori).
Obţinerea vizei de muncă
Viza de muncă, de tip Z, este singurul tip de viză care permite angajarea în condiţii legale în RPC şi este eliberată de către misiunile diplomatice şi consulare ale RPC în România.
Viza de muncă se obţine pe baza Permisului de muncă pentru străini, eliberat la solicitarea angajatorului chinez de către Ministerul Muncii din RPC sau pe baza Licenţei de expert străin, eliberată de Biroul pentru Experţi Străini din RPC.
Un prim semn de îngrijorare trebuie să fie oferta unui angajator care susţine că poate facilita mai întâi obţinerea unei vize de vizită (F), turistice (L), de afaceri (M) sau de studii (X) şi de abia mai târziu, după venirea angajatului în China, viza de muncă. Compania respectivă fie nu întruneşte condiţiile pentru a angaja străini, fie doreşte să angajeze de probă, urmând ca să decidă ulterior dacă oferă sau nu un contract de muncă pe o perioadă mai lungă. În cazul în care se ajunge la un acord, angajatul trebuie să revină în România pentru obţinerea vizei Z.
Contractele de muncă trebuie verificate atent pentru că pot apărea dispute ulterioare cu angajatorii şi este obligaţia angajatului de a se asigura că toate condiţiile convenite verbal sunt menţionate şi în contract. Sunt foarte importante păstrarea unei relaţii bune, deschise şi corecte cu angajatorul şi favorizarea dialogului ca mijloc de soluţionare a unor eventuale neînţelegeri.
Aspecte contractuale cărora trebuie acordată atenţie specială: salariul (modalitate şi frecvenţa plăţilor, componenţa salariului brut şi cuantumul taxelor, plata orelor suplimentare, compensaţii, indemnizaţiile de cazare, transport urban etc.), timpul de lucru (norma zilnică, zilele libere legal, concediile anuale), asigurarea medicală (componentele poliţei, modalitatea de plată a cheltuielilor medicale), transportul internaţional, valabilitatea contractului (inclusiv condiţiile de încheiere înainte de termen).
Trebuie subliniat faptul că acceptarea unor angajamente temporare în condiţiile deţinerii unei vize de orice alt tip decât Z atrage după sine riscul unor sancţiuni serioase: amendă de până la 500 CNY (echivalentul a 65 euro) pentru fiecare zi de violare a regimului vizei, amendă între 5.000 şi 20.000 CNY (echivalentul a 650 până la 2.600 euro) pentru muncă ilegală, sau, în cazurile grave, detenţie administrativă de până la 15 zile, expulzare şi interdicţia de a mai intra în RPC timp de 1 – 10 ani. Este exclusiv responsabilitatea angajatului de a cunoaşte, înţelege şi respecta legile locale.
Situaţii speciale
Cei interesaţi să lucreze ca profesori de limbi străine vor trebui să obţină mai întâi recunoaşterea calităţii de expert străin, pe baza diplomelor care atestă calificarea de a preda. În caz contrar, vor fi angajaţi ca profesori necalificaţi.
Studenţii înmatriculaţi la o universitate chineză care doresc o slujbă part-time sau un internship în afara campusului trebui să obţină acordul universităţii şi să se adreseze Biroului de Imigrări pentru înscrierea unei menţiuni speciale în certificatul de reşedinţă.
Liber-profesioniştii (freelancer-i, contractori independenţi etc.), având o relaţie profesională cu o companie chineză, trebuie să obţină viză de muncă, chiar dacă nu au un contract de muncă scris. Legislaţia chineză defineşte relaţie de muncă orice formă de activitate, cu sau fără contract, în baza căreia una din părţi prestează o muncă sau un serviciu pentru care cealaltă parte plăteşte o remuneraţie.
Angajaţii în companii străine, înregistrate în afara RPC, care lucrează pe teritoriul chinez pentru o perioadă care depăşeşte 3 luni trebuie să solicite permis de muncă şi să obţină o viză .

Ambasada Romaniei in China . Misiuni diplomatice in China

Ambasada României – Republica Populară Chineză

Adresa: Ritan Est, nr. 2, districtul Chaoyang, Beijing, 100600 - Intrarea de sud

Nr. Tel.: +86 10 65323442

E-mail: ambasada@roamb.link263.com

Website: http://beijing.mae.ro

E-mail Relatii Clienti: contact@informatiiconsulare.ro

Nr. Tel. Relatii Clienti: +86 10 65323616Consulat General – Shanghai

Adresa: R502 Room, Honi International Plaza 199 Chengdu North Rd., Jing'An Shanghai 200040

Nr. Tel.: +86 21 6270 114

E-mail: shanghai@mae.ro; contact@informatiiconsulare.ro

Website: http://shanghai.mae.ro