Viza pentru Angola

Viza Angola - informatii obtinere viza Angola

Este necesară viza

Paşaportul trebuie să fie valabil, cel puţin pentru o perioadă de 6 luni, de la data ultimei zile a vizei.
Viza turisticǎ nu permite desfǎşurarea unei activitǎţi lucrative pe teritoriul Angolei. Turiștii români care doresc să-și petreacă vacanță în Angola au nevoie de viză de intrare, iar demersurile pentru obținerea acesteia trebuie făcute la Cancelaria Angolei pentru România, care se găsește în Serbia (Str. Vase Pelagica nr. 32, Belgrad). În general, perioada de eliberare a vizei este de cel puțin 3 săptămâni, iar printre documentele solicitate se număra: pașaportul cu valabilitate de minimum 6 luni de la intrarea în Angola, completarea formularelor cu datele personale și semnătura solicitantului, în original, pe fiecare pagină, două fotografii, copii după bilețele de avion și dovada rezervării de la hotel, precum și o descriere amănunțită a itinerariului dvs., alături de alte documente, solicitate în funcție de caz.
Nu sunt acordate vize la frontieră.
Cetățenii români care se află în tranzit pe aeroportul “ 4 Februarie” din Luanda, pentru o durată mai mică de 24 de ore, sunt scutiți de viză.

ATENŢIE! Şederea peste termenul de valabilitate al vizei implică plata unei amenzi zilnice, în valoare de 150 USD, aceasta fiind aplicatǎ diferit, în funcţie de scopul vizei deţinute (de muncǎ, de studii sau turisticǎ). Se sancţioneazǎ de asemenea, schimbarea locului de muncă, fără notificarea autorităţilor, angajarea de persoane cu vize inadecvate, întârzierea reînnoirii cardului de reşedinţă, schimbarea adresei fără informarea prealabilă a autorităţilor.
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat, sǎ se înregistreze la ambasadǎ, pentru a putea beneficia de asistenţă consularǎ în caz de urgenţǎ. Sunt necesare în acest scop, fotocopie a paşaportului şi paşaport valabil, precum şi un document care sǎ poatǎ demonstra adresa din Angola.


Doriţi să munciţi în Angola?

Înainte de a decide să lucreze în Angola, cetăţenii români sunt sfătuiţi să cunoască oportunitățile de angajare și condițiile de viață pe care le vor întâlni în această ţară.
Este indicat să se asigure că viza de muncă este cea corespunzătoare şi este eliberată de Secţia Consulară a Ambasadei Republicii Angola la Belgrad.
Numai viza de lucru permite exercitarea unei activităţi lucrative în Angola!
Înainte de a înmâna paşaportul şi documentele personale către terţi este recomandat să se asigure că persoana respectivă este reprezentantul firmei angajatoare.
Regimul juridic al străinilor în Angola este reglementat de Legea 2/21.01.2007 (cunoscută sub denumirea de Legea Vizelor), completată prin Decretul Prezidenţial Nr.108/25.05.2011.
Pentru obţinerea vizei de muncă pentru Angola, solicitantul trebuie să prezinte următoarele documente:
paşaport cu o valabilitate de cel puţin 6 luni, de la data ultimei zile de viză;
contractul de muncă sau contractul de promisiune de muncă;
documentele de studii (educaționale și profesionale);
curriculum vitae;
certificat de cazier judiciar eliberat de autoritățile din țara de reședință;
certificat medical din țara de origine;
avize favorabile de la Ministerului Administrației Publice şi de la Oficiul de Ocupare a Forței de Muncă și Siguranţă Socială.

Atenţie! Viza de lucru trebuie să fie utilizată în termen de 60 de zile de la data obţinerii şi permite titularului desfăşurarea, exclusiv, a activităţilor menţionate pe colantul de viză. Poate fi şi cu multiple intrări până la finalizarea contractului de muncă.
Şederea peste termenul de valabilitate al vizei implică plata unei amenzi zilnice, în valoare de 150 USD, aceasta fiind aplicată diferit, în funcţie de scopul vizei deţinute (de muncă, de studii sau turistică).
Se sancţionează de asemenea: schimbarea locului de muncă fără notificarea autorităţilor, angajarea cu vize inadecvate, întârzierea reînnoirii cardului de reşedinţă şi schimbarea adresei fără informarea prealabilă a autorităţilor.

Ambasada Romaniei in Angola . Misiuni diplomatice in Angola

Ambasada României – Republica Angola

Adresa: Rua Ramalho Ortigão, N먰, Bairro Alvalade, Luanda

Nr. Tel.: +244 222 321076

E-mail: ambromania@netcabo.co.ao

Website: http://luanda.mae.ro

E-mail Relatii Clienti: contact@informatiiconsulare.ro

Nr. Tel. Relatii Clienti: +244 222 322 23