Viza pentru Africa De Sud

Viza Africa De Sud - informatii obtinere viza Africa De Sud

Este necesară viza

Cetăţenii români pot călători în Republica Africa de Sud în baza unei vize de intrare obligatorii.
Viza se obţine numai de la misiunile diplomatice ale Republicii Africa de Sud acreditate în străinătate şi se acordă, de regulă, cu o valabilitate de 3 luni. Perioada de scurt sejur nu poate depăşi 90 de zile.
Prelungirea vizei este posibilă în Republica Africa de Sud, dar fără modificarea tipului acesteia, iar cererile trebuie depuse cu cel puțin 60 de zile înainte de expirarea vizei. Cetățenii români, care tranzitează Africa de Sud spre alte destinații finale, trebuie să obțină o viză de tranzit sud africană.
ATENŢIE! În cazul minorilor care călătoresc însoțiți de ambii părinți este necesară prezentarea la controlul paşapoartelor de la punctele de trecere a frontierei, pe lângă paşaport şi viza valabilă, a certificatului de naștere românesc al minorului, model nou, în care este înscris numele ambilor părinţi.
De asemenea, pentru minorii care călătoresc însoțiti doar de unul dintre părinți (sau de niciunul), tutorele va trebui să prezinte declarația privind acordul părinților pentru călătoria minorului în străinătate, tradusă în limba engleză, care trebuie să aibă o valabilitate de minim 4 luni de la data întocmirii.
Documentele vor fi prezentate în original sau copii legalizate la notar și supralegalizate, astfel încât să producă efecte juridice și în afara României.
ATENȚIE! Depășirea termenului legal de ședere înscris în viză/permisul de ședere, inclusiv din motive cum sunt depunerea cu întârziere a cererilor de prelungire a dreptului de ședere, se sancționează cu expulzarea și declararea persoanei respective ca indezirabilă pentru perioade până la 5 ani.
Pentru informaţii suplimentare despre condiţiile de intrare şi regimul de şedere în Africa de Sud, vă recomandăm consultarea informaţiilor oficiale furnizate de autorităţile sud-africane:
Secţia consulară din cadrul Ambasadei Republicii Africa de Sud în România, care gestionează eliberarea vizelor pentru cetăţenii români (Cancelaria, Adresa: 010113 București, Str. Știrbei Vodă 26-28, Etaj 2, Sector 1 (Clădirea Union Business Center) Telefon: (0040-21) 313 37 25; 313 37 35; 313 37 85, Fax: (0040-21) 313 37 95).
Departamentul Afacerilor Interne al Republicii Africa de Sud (http://www.dfa.gov.za/)
Ministerul Afacerilor Externe recomandă cetăţenilor români care intenţionează să rămână pentru o perioadă îndelungată pe teritoriul acestui stat să se adreseze Ambasadei României la Pretoria şi să îşi anunţe prezenţa în regiune, comunicând coordonatele personale pentru a putea fi contactaţi în situaţii de urgenţă:
877 Justice Mahomed Street (fostă 117 Charles Street),
Brooklyn, 0181, Pretoria
Telefon: +27 12 4606941 Fax: +27 12 4606947
E-mail: pretoria@mae.ro

Doriţi să munciţi în Africa de Sud?
Cetăţenii români, deţinători de paşapoarte simple, au obligaţia de a obţine viză de intrare în Africa de Sud.
Având în vedere că în anul 2014, Legea sud-africană cu privire la imigrare s-a modificat, precum şi faptul că implementarea eficientă a acestei legi va fi de durată (după cum recunosc şi autorităţile locale), obţinerea vizelor de intrare şi mai ales a celor de lungă şedere, se face numai la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale acestei ţări în statul de reşedinţă al solicitantului.
Trebuie menţionat faptul că, de la intrarea în vigoare a noii Legi a imigrării, numeroşi cetăţeni din state ale Uniunii Europene au întâmpinat dificultăţi în obţinerea vizei, de multe ori fiind puşi în situaţia de a părăsi teritoriul Africii de Sud în vederea aplicării pentru o viză de muncă în statul de reşedinţă. Noua lege stipulează faptul că, pentru obţinerea Certificatului emis de Departamentul de muncă sud-african, procesul depunerii documentelor de către compania/angajatorul sud-african să se facă cu cel puţin 6 luni înainte.
Având în vedere acest aspect, cetăţenii români care doresc să lucreze pe teritoriul Africii de Sud trebuie să verifice condiţiile şi bonitatea companiile sud-africane şi să nu plece din România în baza unei vize turistice sau de vizită, în speranţa că vor obţine un contract de muncă pe plan local, urmând ca ulterior să îşi reglementeze şederea. Se recomandă cetăţenilor români care intenţionează să se deplaseze în Africa de Sud în scopuri lucrative, să se prezinte la Ambasada Africii de Sud din Bucureşti, unde, în baza unui contract de muncă perfectat cu o autoritate/companie locală, să solicite eliberarea unei vize de muncă.

Ambasada Romaniei in Africa De Sud . Misiuni diplomatice in Africa De Sud

Ambasada României – Republica Africa de Sud

Adresa: 877, Justice Mohamed Street (former 117 Charles Street), Brooklyn 0181, P.O. Box 11295, Hatfield 0028

Nr. Tel.: +27 12 4606941

E-mail: pretoria@mae.ro

Website: http://pretoria.mae.ro/

E-mail Relatii Clienti: contact@informatiiconsulare.ro; pretoria.cons@mae.ro

Nr. Tel. Relatii Clienti: +27 124600061;Consulat General – Cape Town

Adresa: Helderberg House, 24 Highwick Drive, Kenilworth, 7700

Nr. Tel.: +27 21 7611781

E-mail: romania@telkomsa.net

Website: http://capetown.mae.ro

Nr. Tel. Relatii Clienti: +27 021 761 178